BUBE: Better Use of Biomass for Energy
Achtergrondrapport bij de Position Paper van IEA REDT en IEA Bioenergy

Dit rapport is geschreven om ondersteuning te bieden inzake het beleid van OECD-landen met betrekking tot het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden. Hoe kan dit gebruik worden verbeterd, teneinde het duurzame biomassapotentieel beter te benutten en de positieve effecten te vergroten en de negatieve te temperen?

De eerste stap in de biomassa-naar-energie-keten is productie en levering van de biomassa. Deze processen kunnen op verscheidene manieren worden verbeterd, vooral door opvoering van binnenlandse aanvoer en handel en vermindering van de milieugevolgen van biomassaproductie. Landgebruik voor het telen van bioenergiegewassen en eventuele daarmee samenhangende veranderingen in landgebruik elders zijn van cruciaal belang voor de milieuprestaties van bioenergie, de sociaaleconomische gevolgen ervan en de concurrentie met voedsel en dierenvoer. De tweede stap omvat verwerking en gebruik. De belangrijkste elementen van het verbeteren van deze stappen in de biomassa-naar-energie-keten zijn verbetering van de efficiëntie van verwerking en gebruik, en toepassing van koolstofarme hulpenergiebronnen bij de betreffende processen. Om beleidsmakers te ondersteunen in hun streven verbetering te brengen in het beleid ten aanzien van biomassa-voor-energie bevat dit rapport ook een reeks criteria voor duurzamer gebruik van biomassa voor dit doel.

Deze studie is uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van IEA RETD en IEA Bioenergy. De belangrijkste conclusies en boodschappen van dit project zijn gepubliceerd in een gezamenlijke Position Paper van IEA RETD en IEA Bioenergy en gepresenteerd bij de in december 2009 gehouden COP15-vergadering. Deze paper kan hier en op www.iea-retd.org worden gedownload.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen
Bettina Kampman
Benno Schepers

Delft/Darmstadt, juli 2010

rapport
position paper
presentation 'Better Use of Biomass for Energy'

Deze publicatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14