Ketenanalyse: meer dan levenscyclusanalyse alleen

Zuid-Amerikaanse soja en Europese peulvruchten vergeleken

De sojateelt in Zuid-Amerika gaat gepaard met ernstige problemen op het gebied van duurzaamheid. Deze problemen hebben vooral te maken met de sterke uitbreiding van het soja-areaal, door een sterk toegenomen vraag naar soja op wereldschaal. Eén van de belangrijkste toepassingen van soja is het gebruik van sojaschroot als veevoer. Een mogelijke oplossing zou daarom kunnen zijn om de sojaschroot die in Europa als veevoer wordt gebruikt te vervangen door ingrediënten die in Europa zijn geteeld, zoals peulvruchten als erwten, veldbonen en lupine.

Om te achterhalen of de vervanging van soja door Europese peulvruchten een goed idee is zijn analyses nodig op het gebied van duurzaamheid. In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor richtlijnen voor dergelijke analyses. Het gaat daarbij zowel om het toetsen van de duurzaamheid als zodanig als om de vergelijkende beoordeling van soja en peulvruchten. Het voorstel is om een gelaagde benadering te hanteren waarin zowel duurzaamheidscriteria als LCA een rol spelen. Bij een LCA-vergelijking zijn de definitie van systeemgrenzen en de keuze van effectcategorieën cruciaal voor de uitkomsten.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, november 2010

rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14