Wegen met fosforslak

De milieuvoordelen van het gebruik van fosforslak in wegfunderingen zijn vele malen groter dan de milieunadelen hiervan. Dit blijkt uit het onderzoek Wegen met fosforslak waarin de (milieu)effecten van een eventuele beëindiging van het gebruik van fosforslak zijn geanalyseerd en gewogen met behulp van milieuprijzen. Fosforslak is het bijproduct dat ontstaat bij de productie van thermisch fosfor uit fosfaaterts. Het wordt vanwege haar specifieke eigenschappen toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw en in mindere mate als stortsteen in de waterbouw. Fosforslak is evenals fosfaaterts licht radioactief is en dreigde onder de nieuwe kernenergiewet meldingsplichtig te worden. CE heeft voor Thermphos International BV de verwachte effecten van deze meldingsplicht in kaart gebracht. De verwachte ontwikkelingen op de markt zijn bepaald en de milieueffecten hiervan zijn berekend. Als voornaamste verschuiving in de markt wordt verwacht dat bij een expliciete, decentrale meldingsplicht de relatief kleine opdrachtgevers fosforslak zullen vervangen door een mix van voornamelijk zand en grind. Bij gelijke productie heeft dit tot gevolg dat meer zand en grind zal worden gewonnen en getransporteerd en dat fosforslak zal moeten worden opgeslagen. In milieutermen zijn de effecten als volgt:
  • de emissie van radionucliden onder de wegen zal afnemen
  • de hoeveelheid finaal afval zal toenemen
  • de emissies van CO2, NOX en SO2 zullen toenemen
  • meer aantasting van het landschap door winning oppervlakte delfstoffen.
Indien deze milieueffecten in milieuprijzen worden uitgedrukt en worden afgewogen zal bij de decentrale meldingsplicht het negatieve milieueffect vele malen groter zijn dan het positieve milieueffect (de vermeden straling).

Delft, oktober 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14