Energiebesparingspotentieel onder de Wet milieubeheer

Via de Wet milieubeheer worden bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparing toe te passen als de maatregelen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Uit een onderzoek van CE Delft en de DCMR Milieudienst Rijnmond blijkt dat er in heel Nederland 47 PJ (het energieverbruik van 500.000 woningen) per jaar te besparen valt, simpelweg door de Wet milieubeheer uit te voeren. Een opsteker voor iedere gemeente die actief klimaatbeleid voert. 

Het onderzoek is gebaseerd op energiecontroles die de DCMR de afgelopen jaren heeft uitgevoerd bij ca. 400 grotere instellingen, zoals middelbare scholen, verpleeghuizen en kantoren. Naast inzicht op de energieprestatie is daarbij inzicht verschaft over het nut en de noodzaak van de besparingsmaatregelen. Deze milieudoelenaanpak is ook beschikbaar op www.dcmr.nl. Als gemeenten in heel Nederland op deze manier invulling geven aan de Wet milieubeheer kan bij de eerdergenoemde typen instellingen gemiddeld tussen de 15-20% energie bespaard worden. Het gaat daarbij om rendabele maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Uit het onderzoek valt te concluderen dat het zin heeft voor gemeenten om systematisch energiebesparing via de Wet milieubeheer uit te voeren, omdat het een aanzienlijke besparing op het energiegebruik kan opleveren.

Auteurs CE

Cor Leguijt
Lonneke Wielders

Delft, april 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14