Brandstoffen voor het wegverkeer - Kenmerken en perspectief

Factsheets

TNO en CE Delft hebben voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een serie factsheets gemaakt "Brandstoffen voor het wegverkeer". Auto's op groen gas, elektrisch vervoer, waterstof als brandstof, er is inmddels een reeks van nieuwe toepassingen beschikbaar. Deze zijn op een rijtje gezet, zodat voor beleidsmakers (Rijk, provincie en gemeente) maar ook voor wagenparkbeheerders, overzichtelijk wordt wat de stand van zaken is.
In de factsheets worden per brandstof de belangrijkste eigenschappen van alternatieve brandstoffen en motoren op een rijtje gezet. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
  • toepasbaarheid van een brandstof in een voertuig
  • luchtverontreiniging t.o.v. bestaande brandstof
  • uitstoot broeikasgassen en energieverbruik
  • infrastructuur (distributie en tank/laadinfrastructuur)
  • kosten en fiscale aspecten
  • ontwikkelingsstadium

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, april 2011

publicatie

TNO-RPT-2011-00607

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14