Towards a more sustainable transport indicator

Critical assessment of the modal split as an indicator for the EU. Sustainablilty Strategy

Binnen de Duurzaamheidstrategie van de EU is een monitoringsysteem opgesteld. Voor het thema transport en milieu zijn hierin twee indicatoren om de voortgang te monitoren: het transportvolume ten opzichte van het BNP en de modal split. De modal split geeft het aandeel van iedere vervoerswijze in het totale transportvolume weer. Het Ministerie van VROM wilde weten of met beide indicatoren en met name de modal split een goed beeld werd verkregen van de uiteindelijke milieudruk door de transportsector, en om alternatieve voorstellen te formuleren mocht dit niet het geval zijn. In deze notitie vindt u een evaluatie van de modal split indicator en een voorstel voor een alternatieve indicator set. De belangrijkste conclusie is dat beleid dat is gericht op modal shift naar spoor en water maar weinig of geen milieuwinst zal opleveren en in sommige gevallen zelfs tot verslechtering van de milieuprestaties kan leiden. Er is veel meer milieuwinst te bereiken door de milieuprestatie van iedere afzonderlijke vervoerswijze te verbeteren. Geschikte alternatieven voor de modal split indicator zijn indicatoren die een directe relatie hebben met de milieueffecten van transport.

Auteurs CE

Huib van Essen

Delft, september 2002

Essay

Deze notitie is alleen in het engels verkrijgbaar.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14