Nuclear energy: The difference between costs and prices

Voor WNF is in kaart gebracht hoe de directe en indirecte kosten van kernenergie zich verhouden tot die van andere vormen van elektriciteitsopwekking. Daarmee is gekeken of claims houdbaar zijn dat kernenergie goedkoop is en zonder overheidssteun een significante bijdrage kan leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Uit deze studie blijkt dat, ondanks de zeer lage marginale kosten, kernenergie duurder is dan de meeste andere vormen van elektriciteitsopwekking wanneer bouwkosten (onder geliberaliseerde marktomstandigheden), veiligheid, aansprakelijkheid en milieueffecten worden meegenomen. Een belangrijke kostenpost die in deze studie is meegenomen, zijn de kosten van de ongelukken met kernenergie die tot nu toe ten laste van de samenleving zijn gekomen. Als deze zouden worden toegerekend aan alle door kernenergie geproduceerde elektriciteit dan ontstaat per kWh een prijsverhoging van 2,3 Eurocent. Door de hoge bouwkosten en het aanzienlijke risico op kostenoverschrijdingen lijkt het onwaarschijnlijk dat private partijen de business case voor een nieuwe centrale rond krijgen zonder overheidssteun. Tot nu toe zijn alle bouwprojecten van kerncentrales mogelijk geweest door één of andere vorm van overheidssteun.
Alhoewel op dit moment, als alle kosten worden meegenomen, sommige hernieuwbare technieken (zoals wind op zee) nog niet kunnen concurreren met kernenergie, laten hernieuwbare technieken een sterke leercurve en dalende kostprijzen zien, waar de kosten van kernenergie de laatste decennia juist zijn toegenomen.

Auteurs CE

Maarten Afman
Martijn Blom
Harry Croezen
Frans Rooijers
Benno Schepers

Delft, juli 2011


Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14