A critical examination of the investment proposals for Unit 6 of the Sostanj Power Plant

Holding Slovenske Elektrarne (HSE), eigenaar van de Termoelektrarna Šoštanj elektriciteitscentrale (ŠTPP) in Slovenië, heeft een plan opgesteld voor de bouw van een nieuwe eenheid bij deze centrale. Deze geplande Eenheid 6 zal de eenheden 4 en 5 vervangen en worden gestookt met bruinkool van de nabijgelegen Velenje-mijn. Het eerste investeringsplan werd in 2005 ingediend en is in 2006 en 2009 bijgesteld om in aanmerking te komen voor leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). In 2011 werd een vierde herziening van het investeringsplan opgesteld, die vereist was omdat de EIB een staatsgarantie had gevraagd. Sloveense wetgeving met betrekking tot “uniforme methodologie voor opstelling en behandeling van investeringsdocumentatie in de context van  openbare financiën” vereist dat bepaalde regels worden toegepast bij dit soort staatsgarantie. Eén van deze specifieke regels betreft het verwachte rendement op investering, dat boven de 7% moet zijn. 

Zoals bij ieder investeringsplan zijn de berekeningen vooral afhankelijk van de aannames die gemaakt worden met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van kosten en baten. Het CEE Bankwatch Network en de vereniging voor duurzame ontwikkeling Focus verzochten CE Delft het investeringsplan voor de nieuwe bruinkoolgestookte eenheid van de Šoštanj-centrale onder de loep te nemen en te beoordelen of de belangrijkste variabelen goed zijn ingeschat. In dit rapport wordt het investeringsplan geanalyseerd en de onderliggende aannames met betrekking tot de toekomst kritisch geëvalueerd.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sander de Bruyn
Harry Croezen
Geert Warringa

Delft, november 2011

A critical examination of the investment proposals for Unit 6 of the Sostanj Power Plant

Dit rapport is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14