Sustainability of biomass in a bio-based economy

A quick-scan analysis of the biomass demand of a bio-based economy in 2030 compared to the sustainable supply

Het Planbureau voor de leefomgeving en CE Delft hebben samen in opdracht van ministerie van I+M verkend in wat voor omvang een Biobased economy mogelijk is in Europa in 2030. Daarvoor is er een match gezocht naar het aanbod van duurzame biomassa en de vraag uit de chemie, transport- en elektriciteitssector. Daarnaast is er rekening gehouden met stijging van energie en voedselvraag en biobased ambities elders in de wereld. De verkenning geeft aan dat de biobased sector 10% van economie duurzaam kan voorzien. Bij gunstige ontwikkeling zou dit kunnen stijgen naar 20%. Hogere aandelen zoals wel geregeld worden voorgesteld geven risico’s op aantasting van biodiversiteit, indirecte broeikgasemissies en verstoring van de voedselmarkt. 

Vooral het gebruik van afval en reststromen geeft een duidelijk milieuvoordeel maar deze stromen zijn deels al in gebruik en beperkt beschikbaar. Op de volgende manieren kan de ruimte voor een duurzame biobased economy vergroot worden: 
  • Ontwikkel productie van duurzame biomassa op gedegradeerde grond en op basis van reststromen
  • Pas biomassa toe in de sectoren met de hoogste milieuwinst per hectare landgebruik
  • Regel dekkende duurzaamheidscriteria voor alle biomassasoorten (zowel vast als vloeibaar) inclusief aandacht voor indirecte effecten.

Als vervolg op deze verkenning gaat CE Delft verder onderzoeken hoe het cascaderen van bio opties de biobased economy kan optimaliseren.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Harry Croezen

Utrecht/Delft, februari 2012

rapport

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14