Quick scan emissies achterlandtransport Haven van Rotterdam

Op basis van het STREAM-model, versie 2.1

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft het Havenbedrijf Rotterdam aan CE Delft gevraagd inzicht te verschaffen in de duurzaamheid van het achterlandtransport van containers. In samenwerking met de opdrachtgever hebben we de achterlandcorridors geselecteerd en  per corridor de logistieke karakteristieken (voertuigbenutting, omrijden, natransport en de schaalgrootte van vervoermiddelen) in kaart gebracht.

Vervolgens is op basis van milieukundige-  (Euroklasse, CCR-klasse) en logistieke parameters een doorrekening van de duurzaamheid gemaakt met het STREAM model, versie 2.1.

De keuze van de modaliteit blijkt zeer bepalend voor de emissies, maar ook logistieke factoren als omrijden, natransport, schaalgrootte en milieuklasse hebben grote invloed. Voor de binnenvaart spelen lage bruggen op sommige trajecten een belemmerende rol bij de hoeveelheid containers die vervoerd kunnen worden.  De logistieke verschillen tussen de corridors verklaren een verschil in emissies tot 30%.

Voor meer informatie: Eelco den Boer, themaleider Verkeersemissies

Delft, januari 2012

Deze publicatie is vertrouwelijk.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14