Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe

CE Delft heeft aan een door AEA aangevoerd consortium deelgenomen dat was opgericht om de potentiële risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid te beoordelen die samenhangen met Europese productie van schaliegas via ‘hydraulisch kraken’, of ‘fracken’. Nu gemakkelijk winbare olie- en gasreserves steeds zeldzamer worden, richten energieleveranciers zich meer en meer op ‘onconventionele’ reserves als schaliegas, die eerder golden als te complex of te duur om te exploiteren. Europa heeft aanzienlijke schaliegasreserves en in veel EU-lidstaten wordt momenteel toestemming gevraagd om verkennende boringen uit te voeren en projecten voor te bereiden voor hydraulisch kraken en winning van schaliegas. Zoals bij alle typen boring en exploitatie brengt schaliegaswinning risico’s voor het milieu en voor de menselijke  gezondheid met zich mee, die begrepen en aangepakt zullen moeten worden. CE Delft heeft de aan schaliegas-gerelateerde EU-wetgeving beoordeeld. Hoewel er hiaten en onzekerheden zijn geconstateerd, zijn er geen wezenlijke risico’s binnen het wettelijke kader aan het licht gekomen. Veel van de voor schaliegas relevante wetgeving valt onder de bevoegdheid van de afzonderlijke lidstaten en wordt op EU-niveau niet direct behandeld.

Auteurs CE

Harry Croezen
Jasper Faber

Harwell, Didcot, augustus 2012

het rapport

Deze publicatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14