Klimaatneutrale energie in de transportsector

Een institutionele en politieke scan van verschillende opties

In het kader van de transitie naar klimaatneutrale energiedragers in transport heeft VROM een negental opties voor klimaatneutraal vervoer geïdentificeerd. De toegepaste energieketens en technologieën van deze opties zijn vaak zeer verschillend, en variëren van bijvoorbeeld bio-ethanol in combinatie met brandstofcelvoertuigen tot elektrische auto’s die door duurzame elektriciteit worden aangedreven. Deze verschillende opties worden nu door RIVM op een aantal aspecten beoordeeld, zoals op milieu, veiligheid, kosten, politieke haalbaarheid enzovoorts. In deze studie, die is uitgevoerd in opdracht van RIVM, hebben we de institutionele en politieke indicatoren verder uitgewerkt. Allereerst hebben we alle institutionele en politieke indicatoren geïnventariseerd die een mogelijke rol kunnen spelen bij de verschillende opties, vervolgens zijn de negen opties aan deze indicatoren getoetst. Hierbij hebben we bij alle opties potentiële knelpunten geïdentificeerd, al scoren sommige ketens beter dan andere. Uit de resultaten komt ook naar voren dat de uiteindelijke institutionele en politieke belemmeringen die bij de implementatie van de opties zullen worden ondervonden sterk afhangen van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, toekomstige kosten en de beleidsmatige vormgeving van de randvoorwaarden.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, januari 2002

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14