De andere kant van distributieland

Hoe duurzaam is het Nederlandse goederenvervoer?

In deze studie voor de Stichting Natuur en Milieu heeft CE een groot aantal ontwikkelingen bij het goederenvervoer geïnventariseerd die te maken hebben met verschillende duurzaamheidsthema’s. Een selectie van de resultaten:
  • Nederland heeft één van de meest transportintensieve economieën van Europa.
  • Hoewel slechts 2% van de geregistreerde voertuigen vrachtauto is, veroorzaakt goederenvervoer ca. 26% van de totale externe kosten van verkeer.
  • Het transportvolume groeit met gemiddeld ca. 3% per jaar, toekomstprognoses laten nog geen afvlakking van de groei zien. Het bezit en –gebruik van bestelauto’s, die ook veel voor goederenvervoer worden ingezet, groeit zelfs nog harder.
  • De CO2-emissies van goederenvervoer in Nederland zijn in de periode 1990-2000 met 37% toegenomen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de groei van het wegvervoer. De verwachting is dat deze emissies verder stijgen, met 50% in de periode 2000 tot 2010.
  • De emissies van NOx en PM10 laten wel een daling zien, vanwege de steeds verdere aanscherping van de emissie-eisen in het wegverkeer.
  • Goederenvervoer draagt in belangrijke mate bij aan gezondheidsschade en hinder door luchtvervuiling en geluidsoverlast langs wegen.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, februari 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14