Zero emission trucks

An overview of the state-of-the-art technologies and their potential

De studie, uitgevoerd in samenwerking met het Duitse DLR, in opdracht van de International Council on Clean Transportation (ICCT) gaat in op de het potentieel van emissievrije voertuigen.

De studie betreft een assessment van de technologieën die de mogelijkheid kunnen bieden om vrachtauto’s emissievrij te kunnen maken. Er zijn verschillende technieken voorhanden die bruikbaar zijn voor de verschillende vervoerstoepassingen. Voor stedelijke distributie zijn elektrische vrachtwagens een oplossing, terwijl voor lange afstanden de brandstofcellen op waterstof een bruikbaar alternatief zijn. Daarnaast vormen ook het gebruik van bovenleidingen (vergelijk met trolleybus) of het laden van batterijen tijdens het rijden (inductie) een optie voor het lange afstandsvervoer.

Uit de studie blijkt dat de kosten van dieselvrachtwagens en emissievrije alternatieven de komende vijftien jaar naar elkaar toe groeien. Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende beleid wordt ontwikkeld om de technologische innovatie en schaalvoordelen te benutten.

De transportsector gaat de komende jaren meer CO2 uitstoten door een sterke groei van de vervoerde goederen. Om de Europese klimaatdoelen van -80% CO2 in 2050 te halen, zal deze trend omgebogen moeten worden. Wanneer beleid worden ontwikkeld dat sterk gericht is op het emissievrij maken van vrachtauto’s en brandstoffen, is het op langere termijn mogelijk om de emissies van de transportsector met 90% te laten dalen.

Het is van groot belang dat de overheid de markt prikkels geeft om te innoveren in zowel alternatieve voertuigen als infrastructuur. Lange termijn beleid is nodig, en verder onderzoek naar de juiste beleidsinstrumenten en de financiering van de benodigde infrastructuur.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, juli 2013

Zero emission trucks

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14