Duurdere diesel

Een berekening van de effecten van een verhoging van de dieselaccijns met 10ct/l

In deze studie hebben we, in opdracht van Milieudefensie, de effecten berekend van een jaarlijkse verhoging van de dieselaccijns met 3,33 ct/l in de periode 2005 t/m 2007 (totaal 10 ct/l). We brengen daarbij de gevolgen in kaart voor de CO2 en NOx uitstoot van het wagenpark, de overheidsinkomsten en de brandstofmix. Daarnaast besteden we ook specifiek aandacht aan de effecten op veelrijders onder de personenauto’s en vrachtverkeer, en geven we een ruwe inschatting van het effect op files. We concluderen o.a. dat de accijnsverhoging zowel de CO2- als ook de NOx-emissies verminderd, in 2010 met respectievelijk 0,5 ± 0,3 Mton en 4,9 ± 1,8 kton. De inkomsten van de overheid nemen door deze maatregel toe, naar verwachting met € 160 – 350 miljoen in 2010. Milieudefensie heeft de resultaten van deze studie vervolgens gebruikt als achtergrondrapport voor haar campagne ‘Dirty Diesel Duurder!’.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, april 2004

Notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14