Update estimate emissions degassing inland tank vessels

Raming van ontgassingsemissies van binnenvaartschepen
Bij het verladen van aardolie of chemische producten, kunnen schepen worden ontgast. Dit kan resulteren in emissies van VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Op verzoek van VNPI, VNCI, VOTOB (opdrachtgevers voor het bevrachten van schepen) en de haven van Rotterdam heeft CE Delft de huidige omvang van emissies door ontgassing in kaart gebracht.

De emissies in 2011 zijn in kaart gebracht voor 43 producten, volgens de standaard nationale berekeningswijze, gebruik makend van een database met binnenlandse scheepvaarttransporten. De resultaten laten zien dat de emissies liggen op ca. 1,79 kton, ofwel 1,2% van de nationale VOS-emissies. De bijdrage kan echter hoger zijn voor specifieke schadelijke componenten, zoals benzeen. De emissieramingen hebben een aanzienlijke onzekerheidsmarge, in de orde van 55%.

In 2003 is een soortgelijke studie uitgevoerd gericht op de ontgassingsemissies in 2002. Vergelijking van de huidige resultaten met  die van 2003, gebruik makend van identieke parameters, laat zien dat emissies met ca. 24%. De toename wordt veroorzaakt door een toename in de getransporteerde volumes (met 75%). De toename van de emissies is echter lager, vanwege een groter aantal ‘dedicated’ transporten (dat wil zeggen: meer transporten met een gelijke of compatibele vervolglading), en een forse groei in het aantal dubbelwandige schepen (waardoor minder restlading in schepen achterblijft).

Ontwikkeling van ontgassingsemissies van binnenvaartschepen 2002-2011

Auteurs CE

Eelco den Boer
Maarten t Hoen

Delft, november 2013

Update estimate emissions degassing inland tank vessels

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14