STREAM personenvervoer 2014 versie 1.1

Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten
Emissiekentallen 2011

(In versie 1.1. (Maart 2015) is een aantal correcties doorgevoerd ten opzichte van de 1e versie (April 2014). Zie hiervoor het corrigendum op pagina 5.)

Er is steeds meer aandacht voor de schadelijke gevolgen van luchtvervuilende- en broeikasgasemissies in het personenvervoer. Maar de emissiekentallen die gehanteerd worden door organisaties en bedrijven zijn vaak verschillend. STREAM personenvervoer zorgt voor een breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van emissiekentallen en geeft een overzicht van de belangrijkste klimaat- en luchtvervuilende emissies per reizigerskilometer. 

In STREAM personen 2014 is veel aandacht besteed aan het gebruiksvriendelijk presenteren van de emissiedata. De studie geeft een compact overzicht van gemiddelde emissies per vervoerswijze. Het rapport geeft gebruikers de mogelijkheid om emissiefactoren aan te passen naar specifieke omstandigheden zoals de bezettingsgraad, Euroklasse of voertuiggewicht. Daarnaast is er veel aandacht voor innovatieve technologieën zoals elektrische aandrijving en alternatieve brandstoffen. 

In de studie is gekeken naar broeikasgassen en schadelijke emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof. De studie is een update van de STREAM-studie uit 2008 en is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederlandse Spoorwegen, KpVV, Stichting Stimular, SKAO en Milieu Centraal.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, april 2014

STREAM Personenvervoer

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14