Energiepunten in de REB: mission impossible?

CE heeft in opdracht van NOVEM onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de opbrengsten van de Regulerende Energiebelasting (REB) te gebruiken voor het opstarten en voortbestaan van een energiepuntensysteem. Het energiepuntensysteem dat we bekeken hebben is erop gericht huishoudens te belonen voor en verleiden tot (meer) energiebesparend gedrag. Het systeem is in 2000 opgezet door Barataria en Traffic Test. Om tot een uitspraak te komen of de REB-opbrengsten gebruikt kunnen worden voor het energiepuntensysteem, hebben we doel en werking van de REB geanalyseerd, aangevuld met gesprekken met betrokken beleidsambtenaren. Dit heeft geleid tot een heldere beschrijving van de REB, met als bijlagen de wetteksten zoals ze in 2000 golden. Uit de analyse komt naar voren dat het onwaarschijnlijk is, dat het energiepuntensysteem met REB-opbrengsten kan worden opgezet of voortgezet, door de criteria die aan de aanwending van de REB-opbrengsten worden gesteld.

Delft, januari 2001

Notitie

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14