Grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen in het LVB

In het Luchthavenverkeerbesluit 2002 waren oorspronkelijk grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10). Die waarden stelden een maximum aan de emissies van deze stoffen per kilogram maximaal toegestaan startgewicht van de vliegtuigen op Schiphol. In 2012 is de grenswaarde voor CO geschrapt toen overschrijding dreigde, vanwege het risico op een perverse werking op de uitstoot van andere stoffen of op geluid.

Nu een nieuw luchthavenverkeerbesluit wordt voorbereid, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan CE Delft gevraagd om te onderzoeken of het wenselijk en effectief is om wederom grenswaarden te stellen voor lucht-vervuilende stoffen.

Het rapport concludeert dat het opnemen van grenswaarden voor NOx en PM10 aanleiding zou kunnen geven tot extra beleid van Schiphol op deze stoffen. Lagere emissies zijn goed voor het milieu, hoewel er rond Schiphol op dit moment geen problemen zijn met overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit.. Weliswaar leiden lagere emissies van NOx en PM10 tot hogere emissies van CO en SO2, maar die laatste stoffen vormen in de omgeving van Schiphol nauwelijks een probleem.

Auteurs CE

Jasper Faber
Matthijs Otten

Delft, februari 2014

Grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen in het LVB

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14