MKBA Warmte Zuid-Holland

Voor de verdere uitwerking van de ambitie en als bijdrage aan de warmtevisie is er behoefte aan meer inzicht in de (maatschappelijke) kosten en baten van de bijdrage van warmte aan Zuid-Holland en Nederland. Op verzoek van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland heeft CE Delft en Infinitus deze MKBA opgesteld. De MKBA moet bijdragen aan het inzicht in de maatschappelijke efficiëntie van het bereiken van 20 PJ per jaar aan besparing op de fossiele energievraag in 2020. De MKBA laat een positief saldo zien voor het projectalternatief met grootschalige inzet van restwarmte voor kassen en woningen in Zuid-Holland (PA2), zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Op provinciaal niveau is dit saldo robuust voor variaties in de uitgangspunten.

Auteurs CE

Martijn Blom

Delft, juli 2014

MKBA Warmte Zuid-Holland

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14