Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Hoe schoon is jouw stroom? Dat is de vraag waarmee SNM en de 12 provinciale milieufederaties op www.stroomscore.nl consumenten bewust maken van het verschil in de milieukwaliteit van elektriciteit. CE heeft in opdracht van hen voor alle stroomleveranciers in Nederland de brandstofmix en de CO2-emissie weergegeven voor de verschillende grijze en groene stroomproducten die zij verkopen. Deze informatie is beschikbaar gekomen op de website over energie van de Consumentenbond: www.energiebond.nl. De CO2-emissie van de grijze stroom varieert van 0,48 tot 0,63 kg CO2/kWh tussen de verschillende leveranciers. De aandelen Warmte Kracht Koppeling (WKK) en Kernenergie zijn hierin bepalende factoren omdat die een lage CO2-emissiefactor kennen. Daarnaast speelt de verhouding kolen en gas een belangrijke rol, omdat de meeste elektriciteit in Nederland door deze twee bronnen wordt opgewekt. Gas kent echter een veel lagere CO2-emissie dan kolen (verschilt een factor 2). In de brandstofmix voor groene stroom domineren met name biomassa, en in mindere mate wind. Het aandeel zon en waterkracht in de brandstofmix is zeer beperkt. Wat betreft wet- en regelgeving is vooralsnog veel nadruk gelegd op welke informatie beschikbaar moet komen voor de consument. Hoe leveranciers deze informatie moeten bepalen, is vooralsnog minder goed uitgewerkt.

Delft, november 2004

Rapport

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28