Vergroening van de fiscaliteit

Door vergroening van de belastingen in België vermindert de milieuvervuiling en kan tegelijkertijd de inkomensbelasting en de vennootschapsbelasting omlaag. Door deze verlaging stijgt de werkgelegenheid en het BBP. Dat blijkt uit het doorrekening van drie scenario’s die in opdracht van de Vlaamse Overheid door Arcadis België en het Nederlandse CE Delft zijn uitgevoerd.

De studie bevat voorstellen en het doorrekenen van (een pakket van) groene belastingen die de Vlaamse Overheid kan inzetten om de fiscaliteit effectief en efficiënt te vergroenen. Vergeleken met andere EU-landen kent Vlaanderen hoge belastingen op arbeid en lage belasting op milieuvervuilende activiteiten en is er door aanpassingen op beide fronten winst te behalen.

In de studie ‘Vergroening van de fiscaliteit’ is steeds is gekeken naar de mogelijkheid om de stijging van de groene belastingen te compenseren door verlaging van andere belastingen, ook wel terugsluizen genoemd. De drie scenario’s leggen verschillende accenten en hebben een verschillende uitwerking. Zo is het producentenscenario gericht op het beperken van het energie- en materiaalgebruik met een terugsluis via vermindering van de werkgeverslasten. Het consumentenscenario richt zich op belasting van milieuschadelijke consumptie en compensatie via de  lagere personenbelasting. Het Vlaamse scenario richt zich vooral op verhoging van de groene belastinginkomsten en verlaging van werkgevers- en personenbelasting.

Auteurs CE

Martijn Blom
Dagmar Nelissen

Gent, september 2014

Vergroening van de fiscaliteit

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14