CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

Een quickscan van het CO2-reductiepotentieel en kosteneffectiviteit van een selectie van maatregelen

Naast het stimuleren van zuinigere voertuigen en duurzamere (alternatieve) brandstoffen kan de overheid de CO2-emissies van de verkeerssector ook verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen die mensen stimuleren om minder te reizen, gebruik te maken van duurzamere vervoerswijzen of hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we in deze studie via een quickscan-analyse het CO2-reductiepotentieel, de maatschappelijke kosteneffectiviteit en de benodigde beleidsinspanning voor implementatie van 18 gedragsmaatregelen in kaart gebracht.

De effecten zijn in drie varianten geanalyseerd. In de middenschatting  wordt het totale CO2-reductiepotentieel van de onderzochte gedragsmaatregelen in 2020 geschat op ca. 1,5 Mton en in 2030 op ca. 2,9 Mton. 

De studie laat zien dat gedragsmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat voor de mobiliteitssector. Met name maatregelen die mensen stimuleren om hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken (o.a. keuze voor zuinigere banden, eco-routing, Het Nieuwe Rijden) hebben een groot reductiepotentieel.

Auteurs CE

Huib van Essen
Matthijs Otten
Arno Schroten
Maarten t Hoen

Delft, november 2014

CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector
Summary

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14