Duurzame mainports

Inventarisatie van verbindende thema's tussen de mainports in Nederland

De Nederlandse mainports Rotterdam, Amsterdam en Schiphol zijn Europees en mondiaal gezien belangrijke vervoersknooppunten met omvangrijke goederen- en passagiersstromen. Nederland profiteert hiervan door lage factorkosten, maar de mainports brengen ook specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid en leefomgeving. De mainports willen wat duurzaamheid betreft toonaangevend zijn in de wereld. Ter versterking van de duurzaamheid van mainports is het ministerie van Infrastructuur en Milieu een traject gestart, waarin het uitwisselen van ervaring over innovaties in mainports centraal staat.
 
Dit onderzoek inventariseert welke duurzaamheidsmaatregelen en -innovaties de mainports inzetten voor de aanpak van de (gemeenschappelijke) duurzaamheidsuitdagingen en analyseert in hoeverre de mainports hierbij van elkaar kunnen leren en/of gezamenlijk verder kunnen optrekken.
 
De studie beveelt aan dat I&M een jaarlijkse bijeenkomst organiseert rond een verbindend thema. Een aantal thema’s die in aanmerking komen, zijn:
  • Ondersteuning van start-ups: waarom, welke start-ups, subsidiëring of participatie?
  • Nut en noodzaak van afrekenbare duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Nieuwe bebouwing rond mainports: een groene zone of een verdere vermindering van overlast?
  • Circulaire economie: case gerichte benadering, bijv. recycling plastic cateringafval van vliegtuigen en plastic scheepsafval. 

Auteurs CE

Eelco den Boer
Jasper Faber
Anouk van Grinsven
Maarten t Hoen

Delft, juli 2014

Duurzame mainports

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14