Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2015

Kostencurve opgesteld op basis van quickscan van 16 door het MVO-netwerk beton geselecteerde verduurzamingsopties

In het kader van de Green Deal Beton is CE Delft gevraagd om de kostencurve van de verduurzamingsmaatregelen van beton op te stellen. Een kostencurve vergelijkt het technisch potentieel van maatregelen om CO2-emissies te reduceren op een landelijke schaal en de kosten die dat meebrengt per ton vermeden CO2.
Deze kostencurve is opgesteld in nauwe samenwerking met leden van het MVO Netwerk beton. Dit rapport kan onafhankelijk van de voorgaande rapporten gelezen worden en vervangt de rapporten ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ (CE Delft, 2013) en de 'Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen' (CE Delft, 2014).
Uitkomst van het rapport is dat de voorgestelde maatregelen kosteneffectief is en dat er slechts een beperkte mate van overlap in het besparingspotentieel plaatsvindt.

Auteurs CE

Marit van Lieshout

Delft, maart 2015

Update Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen 2015

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14