Evaluatie subsidieregeling binnenvaart

Analyse gemaakt in het kader van het programma mini-MKBA

De Provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2013-2015 de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen Binnenvaart Zuid-Holland’ uitgevoerd, in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

CE Delft heeft in aanloop naar de tweede tranche van de regeling een tussenevaluatie gemaakt van de eerste tranche, teneinde de regeling te kunnen optimaliseren. Dit rapport is het resultaat van evaluatie. Hierin gaat de aandacht vooral uit naar het verbeteren van de verhouding tussen kosten en baten.
 
Het rapport geeft de resultaten weer van de analyses die gemaakt zijn op basis van de beschikbare gegevens uit de aanvragen. Daarnaast is een aantal interviews gehouden om ervaringen van betrokken partijen te evalueren.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, februari 2014

Evaluatie subsidieregeling binnenvaart

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14