Rekenmodule emissies autobussen

Ten behoeve van de emissieregistratie

De EmissieRegistratie stelt jaarlijks een dataset vast met eenduidige emissiegegevens, waarmee wordt voldaan aan de nationale en internationale rapportageverplichtingen, onder andere voor de sector verkeer en vervoer (luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer). Het vaststellen van de emissies van autobussen maakt onderdeel uit van het takenpakket van de Taakgroep Verkeer en Vervoer.

Tot nu toe werden de emissies van autobussen gebaseerd op deels verouderde gegevens voor de groep autobussen als geheel. De Taakgroep Verkeer en Vervoer heeft CE Delft gevraagd om de gegevens voor autobussen te vernieuwen en verbeteren, met name door de groep autobussen op te splitsen naar OV-bussen en touringcars. Hiervoor moest een inschatting worden gemaakt van de verdeling van OV-dieselbussen naar Euroklasse en is een wegtypeverdeling voor touringcars en OV-bussen afzonderlijk gemaakt.

Het resultaat van dit onderzoek is een gedetailleerd model dat de kilometers, het brandstofverbruik en de emissies van OV- en touringcarbussen vanaf 1990 tot en met 2013 omvat. Met het model kunnen ook prognoses worden gemaakt tot en met 2030 op basis van ontwikkelingen in het park (d.w.z. vernieuwing van het wagenpark, aantal nieuwverkopen, etc.).

Auteurs CE

Eelco den Boer
Matthijs Otten
Maarten t Hoen

Delft, februari 2015

Rekenmodule emissies autobussen

 

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28