Uitwerking CO2-index

Op vele manieren stimuleert de overheid CO2-reductie. Een van de uitwerkingsvormen hiervan is de stimulering van aanschaf van installaties met een hoger rendement, waarbij het ontwerprendement als criterium wordt gebruikt. Dat het ontwerprendement hoog is wil echter nog niet zeggen dat in de praktijk ook een goede prestatie wordt geleverd. Om zicht te krijgen op de werkelijke prestaties in de praktijk is een CO2-prestatie index nodig. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft CE de CO2-index ontwikkeld. Dit is een rekensystematiek waarmee de daadwerkelijk bereikte CO2-reductie in kaart kan worden gebracht. Vanwege de problemen in de warmtekracht sector heeft CE deze systematiek als eerste uitgewerkt voor WKK installaties. De CO2-index gaat uit van metingen aan de installatie zelf. Bij de te beoordelen installatie worden de(sub)energiedragers gemeten, en vergeleken met een referentie. Bijvoorbeeld, als een WKK installatie wordt beoordeeld, dan wordt zowel de gasinput als de elektriciteit en warmte output gemeten. Vervolgens wordt met de CO2-index berekend hoeveel CO2 er zou zijn vrij-gekomen als dezelfde hoeveelheid energiedragers met ‘gangbare’ referentietechnieken zouden zijn gemaakt (inclusief transportverliezen). Deze CO2-emissie wordt vergeleken met de CO2 die vrijkomt door de verbranding van het gas in de WKK. Het verschil is de daadwerkelijk bereikte CO2-reductie ten opzichte van de gangbare technologie. Ook is onderzocht hoe de berekende reductie kan worden gecertificeerd. De voordelen van de CO2-index zijn niet alleen dat de daadwerkelijke prestatie in kaart wordt gebracht, maar ook dat deze onafhankelijk is van de plaats in de keten. De CO2-index kan worden gebruikt voor het bepalen van CO2-reductie van WKK, maar ook van klimaatneutrale energiedragers of bij CO2 handel.

Delft, oktober 2001

CO2-index

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14