Air pollution and energy efficiency

Study of emission control and energy efficiency measures for ships in the port area

Dit onderzoek, dat als input zal dienen voor de IMO’s langetermijnvisie m.b.t. verduurzaming van de zeevaart, beoordeelt strategieën en maatregelen die potentieel kunnen worden ingezet om de energie-efficiëntie van schepen te verhogen en nadelige effecten voor de menselijke gezondheid en milieukwaliteit in en om havengebieden te verminderen.
Het onderzoek is vooral gericht op het aanwijzen van:
  • bestaande, effectieve saneringsmaatregelen en instrumenten om havenemissies te verminderen;
  • drivers en barriers met betrekking tot maatregelen om de emissies van schepen aan de kade te verminderen;
  • mogelijke instrumenten (waaronder stimuleringsmaatregelen) en best practices om emissies te verminderen en de operationele efficiëntie van schepen in de haven te optimaliseren.
Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met Starcrest Consulting Group en Civic Exchange.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Jasper Faber
Dagmar Nelissen
Maarten t Hoen

Delft, februari 2015

Air pollution and energy efficiency

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14