Goedkopere stroom door slim laden van EV's

Synergiën tussen elektrisch rijden en lokale duurzame elektriciteitsopwekking

EV’s worden gezien als een technologie met belangrijke voordelen voor klimaat, luchtkwaliteit en geluid. Daarnaast kunnen de accu’s gebruikt worden om pieken in het aanbod van zon- en windenergie op te vangen (slim laden) en/of om juist pieken in de elektriciteitsvraag te accommoderen (slim ontladen, vaak aangeduid als vehicle-to-grid).

Deze verkennende studie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland identificeert de volgende synergievoordelen:
  1. Kostenbesparing in elektriciteitsproductie en netverzwaring door vermindering piekvraag en benutten van piekaanbod.
  2. Versnelling in de toename van EV’s en zonnepanelen door groei in één van beiden.

CE Delft heeft met behulp van twee modellen (CEGRID en CEFLEX) een eerste-orde inschatting gemaakt van de synergievoordelen die hierboven worden genoemd. Dit is gedaan voor zes scenario’s waarin verschillende aannames zijn gemaakt over de ontwikkelingen in het aantal EV’s, zon-PV/windenergie, accucapaciteit en de mate van slim laden/ontladen. De uitkomsten zijn vergeleken met de literatuur.

De totale kostenbesparing door de gekwantificeerde synergievoordelen voor Nederland als geheel door slim (ont)laden is geschat in de ordegrootte van 100 tot 200 euro per EV per jaar. De daadwerkelijke kostenbesparing door deze synergievoordelen kunnen vooral bij toepassing van vehicle-to-grid nog aanmerkelijk hoger zijn, omdat sommige synergievoordelen nog niet konden worden gekwantificeerd.

Auteurs CE

Maarten Afman
Huib van Essen
Marijke Meyer

Delft, september 2015

Goedkopere stroom door slim laden van EV's

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14