Power to Products

Over de resultaten, conclusies en vervolgstappen

Met de komst van meer duurzame energie zal het aanbod van duurzame elektriciteit op windrijke en/of zonnige dagen groot zijn. Als op die momenten de vraag naar elektriciteit gering is kan de prijs laag zijn; soms lager dan de gasprijs of zelfs bijna nul. Op die momenten kan de procesindustrie de overtollige stroom goed gebruiken. Op andere momenten met weinig wind- en zonne-energie kan de prijs juist hoog zijn. Dan kan de industrie juist haar elektriciteitsvraag verminderen en zo een bijdrage aan het afstemmen van vraag en aanbod leveren.

De vraagstelling in het project is op welke wijze (technisch, operationeel en organisatorisch), tegen welke kosten en opbrengsten en onder welke voorwaarden de procesindustrie haar elektriciteitsvraag kan flexibiliseren. Hierdoor kan de procesindustrie gebruik maken van goedkope duurzame elektriciteit én een bijdrage leveren aan netstabiliteit in het licht van het Energieakkoord. Hoe dit concreet in te vullen en tegen welke condities is onderwerp van dit project.

Auteurs CE

Maarten Afman
Martijn Blom
Harry Croezen
Sebastiaan Hers
Diederik Jaspers
Frans Rooijers
Thijs Scholten

Utrecht, september 2015

Power to products
Het ABC van de energie-integratie

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14