Warmte in alle openheid, een warmtemarkt in Zuid-Holland

Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland heeft Frans Rooijers gevraagd als voorzitter van een werkgroep die mogelijkheden heeft onderzocht voor een marktplaats op de warmterotonde Zuid-Holland, waar professionele partijen met elkaar handelen. De kleine eindgebruiker is buiten beschouwing gelaten. De notitie kan als input gebruikt worden in de discussie over de wenselijkheid en mogelijkheid van een open warmtemarkt. De notitie is op 18 november 2015 aangeboden aan Han Weber, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Leden van de werkgroep zijn: Warmte Koude Zuid-Holland, Alliander, Berenschot, Agro Energy, E.on, Prominent, Provincie Zuid-Holland, LTO Glaskracht, CE Delft.

Auteurs CE

Frans Rooijers

Den Haag, november 2015

Warmte in alle openheid

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14