LCA van de verwerking van voedselresten van huishoudens

Vergelijking van verschillende routes

CE Delft heeft onderzoek gedaan naar de milieu-impact van verwerkingswijzen van voedselresten uit huishoudens. Uit de milieukundige beoordeling blijkt dat vergisting van voedselresten voor productie van biogas en compost de beste milieuscore heeft. Verwerking op een rioolwaterzuivering (rwzi) leidt tot beperkte milieuwinst, mits vergist wordt. Die milieuwinst is vergelijkbaar met verbranding in een AVI met gemiddeld rendement.
In de LCA-studie (levenscyclusanalyse) is gekeken naar de milieukundige gevolgen van de verschillende methoden om voedselresten van huishoudens te verwerken. Voor de drie routes (GFT-route, restafvalroute en waterketen) is gekeken naar een best case en een worst case, zodat de bandbreedte tussen verschillende praktijken duidelijk wordt. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Tauw voor STOWA, Stichting Rioned en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Nanda Naber
Ingrid Odegard

Delft, september 2015

Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14