Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS

An analysis for six sectors

In discussies over het mogelijke risico van ‘koolstoflekkage’ in het kader van het EU ETS en het effect van maatregelen om deze tegen te gaan wordt het potentieel voor het doorberekenen van koolstofkosten in de prijzen van eindproducten als belangrijk probleem beschouwd. In deze studie wordt onderzocht óf en in welke mate ETS-gerelateerde koolstofkosten inderdaad door EU-bedrijven in productprijzen zijn doorberekend. Ook factoren die mogelijkerwijs van invloed zijn geweest in dergelijke doorberekening zijn geanalyseerd. Dit is op diverse wijzen benaderd:
  • een gedetailleerde literatuurstudie (theoretisch, ex-ante modelstudies en ex-post empirische studies)
  • econometrische schattingen voor een aantal producten in zes sectoren, in verschillende landen
  • kwalitatieve en kwantitatieve analyse van mogelijke verklarende factoren voor het vermogen of onvermogen om koolstofkosten door te berekenen.
Overeenkomstig de literatuur tonen onze econometrische resultaten aan dat er bij een aantal producten significante doorberekening van kosten heeft plaatsgevonden, met name in de cement-, ijzer- & staal- en raffinaderijsectoren, waarbij de mate van doorberekening uiteenloopt. Vooral concurrentiepositie, zowel binnen de EU als in internationale markten, inclusief onderhandelingskracht, en de mate van blootstelling aan internationale concurrentie lijken de belangrijkste drijvende krachten te zijn achter prijsvormingsprocessen en het vermogen koolstoffenkosten door te berekenen.

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Marisa Korteland
Ellen Schep
Maarten t Hoen
Geert Warringa

Luxemburg, november 2015

Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14