Duurzame energie in de MJA : Knelpunten en Oplossingsrichtingen

Op dit moment zijn er meerdere vraagstukken rondom duurzame energie in de monitoring van de MJA3 die extra aandacht vragen. In dit project worden deze vraagstukken geadresseerd, geanalyseerd en zijn er oplossingsrichtingen voor de toekomstige monitoring geformuleerd.
De volgende onderzoeksvragen zijn in dit project beantwoord:
  1. Op welke punten ontstaan er nu knelpunten?
  2. Welke eenvoudige, consistente en breed toepasbare oplossingsrichtingen zijn er om de knelpunten weg te nemen?
  3. Welke monitoringsmethodieken zijn gangbaar en wat zijn de voor- en nadelen van deze monitoringsmethoden?
  4. Hoe sluiten de oplossingsrichtingen aan bij reeds bestaande monitoringsmethodieken en de huidig MJA-methodiek?

Auteurs CE

Marijn Bijleveld
Lonneke Wielders

Delft, december 2015

Duurzame energie in de MJA

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14