Empirical comparative analysis of energy efficiency indicators for ships

In de discussie over aanvullende maatregelen om de energie-efficiëntie van schepen te verbeteren zijn aan MEPC vier mogelijkheden voorgesteld voor concrete methoden om deze efficiëntie te kwantificeren, t.w. de Annual Efficiency Ratio (AER, voorheen Annual EEOI), de Individual Ship Performance Indicator (ISPI), de Fuel Oil Reduction Strategy (FORS) en een voorstel zonder naam van de Verenigde Staten. Door de ter zake doende werkgroep van MEPC 66 werd overeengekomen dat alle methoden verdere ontwikkeling behoefden en dat op dat moment geen van de opties verworpen hoefde te worden (MEPC 66/WG.9). Delegaties die daarvoor belangstelling vertoonden heeft de Commissie aangeraden om, op vrijwillige basis, gegevens uit meetprogramma’s en toetsingen aan de Commissie voor te leggen (MEPC 66/21, par. 4.1.5.3). Deze studie is op verzoek van Duitsland uitgevoerd en dient als input voor de discussie over mogelijke methoden en passende indicatoren voor de energie-efficiëntie van schepen.

Auteurs CE

Jasper Faber
Dagmar Nelissen
Maarten t Hoen

Delft, maart 2015

Empirical comparative analysis of energy efficiency indicators for ships

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14