Cost benefit calculation tool onshore power supply

Methodological note

De EU Richtlijn 2014/94 heeft ten doel om de olie-afhankelijkheid te verminderen door het stimuleren van infrastructuur voor alternatieve energiedragers. Uit deze richtlijn volgt de verplichting om de behoefte aan walstroomvoorzieningen voor zeeschepen en zeehavens te beoordelen.

Alle EU lidstaten dienen uiterlijk in 2016 een nationaal beleidskader ontwikkeld te hebben waarin zij de nationale streefcijfers en doelstellingen beschrijven. Als onderdeel van de ontwikkeling van het beleidskader voor walstroom voor zeeschepen, heeft CE Delft een bestaand model dat in het verleden is ontwikkeld voor het World Port Climate Initiative (WPCI) een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de kosten en baten van walstroom en de factoren waarmee deze samenhangen. Dit model is in het kader van de ontwikkeling van het beleidskader up-to-date gemaakt en uitgebreid, op verzoek van het Ministerie van I&M.

Het model berekent de financiële kosten van een walstroomproject in vergelijking met het gebruik van diesel als brandstof in de haven, op basis van een groot aantal te variëren parameters. Daarnaast heeft de mogelijkheid om ook de veroorzaakte externe kosten (o.a. luchtvervuiling) in beeld te brengen. Daarmee geeft de tool niet alleen inzicht in de rentabiliteit van walstroom, maar ook in de maatschappelijke baten van een investering in walstroom.

Het model is gepresenteerd tijdens een stakeholderbijeenkomst rondom de ontwikkeling van het nationale beleidskader in december 2015.

De volgende deliverables zijn hier te downloaden:
  • Een overzichtspresentatie
  • Een handleiding voor gebruik van het model
  • Het rekenmodel (Excel) vindt u hier

Auteurs CE

Eelco den Boer
Maarten t Hoen

Delft, januari 2016

Cost benefit calculation tool onshore power supply
Overzichtspresentatie

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij:
Eelco den Boer
boer@ce.nl

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14