Ketenemissies warmtelevering

Directe en indirecte CO2-emissies van warmtetechnieken

Op de CO2-prestatieladder staan de directe en indirecte emissies van verschillende vormen van energiegebruik. Voor het gebruik van warmte uit een warmtenet stond de afgelopen jaren een waarde op de lijst die veel vragen opriep. Eén emissiekengetal voor warmte doet geen recht aan de diversiteit van warmtebronnen. Daarom is in opdracht van RVO, in samenwerking met diverse experts, door CE Delft een nieuwe lijst met standaard emissiekengetallen opgesteld voor warmte uit een warmtenet.
De nieuwe lijst bevat directe en indirecte emissies voor warmte uit een STEG (aftapcentrale), afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, biomassacentrale en industriële restwarmte. Voor het berekenen van deze standaard waarden is aangesloten bij bestaande methoden, zoals de EMG en SimaPro/Ecoinvent. Hoewel de lijst standaardwaarden presenteert, bevat de studie ook een uitleg over hoe gebruikers zelf de emissie van de geleverde warmte kunnen berekenen. Hiermee kunnen zij zelf dus afwijken van de standaardwaarden en gebruik maken van de gegevens uit de kwaliteitsverklaring van de warmteleverancier, als deze beschikbaar is.

Delft, januari 2016

Ketenemissies warmtelevering

Meer informatie:
Benno Schepers
schepers@ce.nl
015-2150147

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14