Food Commodity Footprints. Global GHG footprints and water scarcity footprints in agriculture

Oxfam heeft CE Delft gevraagd inzicht te geven in de mondiale voetafdrukken van zeventien belangrijke voedselgrondstoffen met betrekking tot broeikasgasemissies (carbon footprint) en waterschaarste, gespecificeerd naar vijf continentale regio’s. De geaggregeerde resultaten (die ook in dit samenvattende verslag worden gepresenteerd) zijn allemaal voor deze zeventien voedselgrondstoffen. De vijf gewassen met de grootste jaarlijkse carbon footprint zijn rijst, sojabonen, maïs, palmolievruchten en tarwe. Bodememissies (zoals methaanemissies in de rijstteelt) en LUC-emissies (land-use change-emissies) dragen het meeste bij aan de mondiale carbon footprint. Door de relatief intensieve bevloeiing en grote waterschaarste in Azië zijn de voetafdrukken voor waterschaarste daar het hoogst.

Auteurs CE

Marijn Bijleveld
Nanda Naber
Ingrid Odegard

Delft, augustus 2015

Food Commodity Footprints

Meer informatie over deze studie kan u verkrijgen bij Ingrid Odegard

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14