Investment challenges of a transition to a low-carbon economy in Europe

What sets the pace?

In deze studie wordt ingegaan op de uitdagingen waarvoor Europa staat in de jaren tot 2050 bij de overgang naar een koolstofarme economie. Het hoofddoel is om meer inzicht te bieden in de factoren die het tempo van decarbonization (‘ontkoling’) dicteren, met de nadruk op kapitaal, investeringen en de wijze waarop inkomsten worden gegenereerd.

De resultaten van onze analyse onderstrepen de enorme omvang van de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen met 80-95% te verminderen en de verreikende gevolgen hiervan voor de maatschappij als geheel. Om dit doel te bereiken zullen jaarlijkse investeringsniveaus gemiddeld tot ongeveer 2% van het BNP moeten stijgen. Zoals het er nu voorstaat, zullen investeringen in koolstofarme technologieën met een factor vijf moeten worden verhoogd ten opzichte van 2013 en zullen deze inspanningen de komende 35 jaar moeten worden volgehouden.

Auteurs CE

Maarten Afman
Martijn Blom
Sander de Bruyn
Sebastiaan Hers
Dagmar Nelissen
Ellen Schep
Arno Schroten

2016, juni 2016

Investment challenges of a transition to a low-carbon economy in Europe

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Sander de Bruyn

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14