Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Rioolwater bevat potentieel veel grondstoffen. CE Delft heeft een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd om inzicht te geven in de milieukundige voor- en nadelen van winning van grondstoffen uit rioolwater. Er is gekeken naar winning van fosfaat via struviet en via vliegas van monoverbranders, en naar winning van PHA, cellulose en alginaat. Uit de analyse blijkt dat alle routes milieukundige voordelen bieden. Dit geeft milieukundig inzicht in de duurzaamheid van de Energie- en Grondstoffenfabriek. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Witteveen + Bos en KNN Advies voor Stowa en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Nanda Naber
Ingrid Odegard

Amersfoort, september 2016

Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij  Ingrid Odegard

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14