Kansrijk beleid voor CCS

CE Delft heeft met twee notities een bijdrage geleverd aan de PBL-beleidsstudie 'Opties voor energie- en klimaatbeleid' die 19 juli 2016 is gepubliceerd. De notities van CE Delft gaan over ‘Kansrijke opties voor CO2-reductie in de industrie’ en ‘Kansrijke opties voor CCS’.

In de PBL-beleidsstudie wordt bekeken wat de beleidsopties zijn waarmee het kansrijk wordt om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met tenminste 80 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Deze invalshoek is gekozen vanwege de opgave die de bij het klimaatakkoord van Parijs (2015) betrokken partijen hebben gesteld, de ingrijpendheid en complexiteit van de daarmee gepaard gaande transitie en de urgentie om emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Zie ook Kansrijk beleid voor CO2-reductie in de industrie.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, mei 2016

Kansrijk beleid voor CCS

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Bettina Kampman

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14