Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht

Eneco betrekt CE Delft als externe, onafhankelijke en deskundige partij bij de ontwikkeling van de BioWarmte
Installatie Lage Weide in Utrecht, om het plan te toetsen op duurzaamheid en aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn. CE Delft heeft daarvoor een drietal rapporten geschreven:
  1. Schoon resthoutverbranding voor de verduurzaming van stadsverwarming in Utrecht. Eneco heeft CE Delft gevraagd om een onafhankelijke toets uit te voeren op alle geuitte bezwaren, van biomassaherkomst tot luchtkwaliteit.
  2. Duurzaamheidstoets BWI. Een onderzoek om te toetsen in welke mate het plan voldoet aan duurzaamheidsaspecten van de NEN NTA8080 richtlijn (energetisch rendement, CO2, biodiversiteit, bodemkwaliteit), inzichtelijk te krijgen waar verbeteringen mogelijk zijn en waar mogelijk risico’s in de keten aanwezig zijn.
  3. Nader onderzoek naar duurzaamheidsrisco’s gerelateerd aan gebruik van tak –en tophout (hout uit beheerd bos). Een onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling volgende uit de duurzaamheidstoets.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14