Alle tassen beprijzen

Verkenning: Kan het tassenverbod gelden voor álle materialen?

Het is mogelijk, logisch en rechtvaardig om het verbod op het gratis verstrekken van tassen uit te breiden naar àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt. Er zijn geen juridische belemmeringen en het milieuvoordeel zou hiermee hoger uitpakken. Dat blijkt uit de studie die CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van NRK Verpakkingen.

CE Delft heeft ten eerste onderzocht wat de gevolgen zijn van het verbod op gratis plastic tassen, dat sinds 1 januari 2016 van kracht is. Het blijkt dat het aantal verstrekte plastic tassen gemiddeld met 60% is gedaald en dat het aantal verstrekte papieren tassen gemiddeld met 18% is gestegen.

Ten tweede heeft CE Delft gekeken naar de milieuwinst. Doordat het verbod alleen voor plastic geldt, wordt gesuggereerd dat papieren tassen een lagere milieubelasting hebben. Dat is niet zo. Het is zelf zo dat de overall milieubelasting van een middelgrote tas van gerecycled papier hoger is dan zo’n tas van plastic. Daarmee wordt een groot deel van de milieuwinst door afname van plastic tassen weer teniet gedaan. Als het verbod ook geldt voor papier is de verwachting dat de milieuwinst door het verbod juist groter wordt.

Tot slot is de juridische haalbaarheid onderzocht. De studie laat zien dat een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ook van papier of textiel, in lijn met de EU wet- en regelgeving.

Auteurs CE

Lonneke de Graaff

Delft, juli 2016

Alle tassen beprijzen

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij  Lonneke de Graaff

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14