Het PowerFlex-Model

Modellering van flexibiliteit op spot- en onbalansmarkt

Dit rapport vormt de verslaglegging van de ontwikkeling validatie en toepassing van een simulatiemodel, specifiek voor de flexibiliteitsbehoefte en -voorziening op de korte termijnmarkten voor elektriciteit. Hierbij wordt uitgegaan van de Nederlandse situatie, maar ook de modellering van en interconnectie en omringende landen opgenomen. Het model is achtereenvolgens ontwikkeld, gevalideerd en toegepast in een samenwerkingsverband tussen CE Delft en KYOS Energy Consulting.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sebastiaan Hers
Thijs Scholten

Delft, april 2016

Het PowerFlex-Model

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14