Study evaluating progress in the implementation of Article 7 of the Energy Efficiency Directive

Report for DG Energy

Dit rapport bevat de resultaten van een studie die de voortgang beoordeelt van de implementatie door de 28 EU-lidstaten van Artikel 7 (en de daarbij behorende Bijlage V) van de richtlijn energie-efficiëntie (EED). De studie geeft een kwantitatieve beoordeling van de verwachte energiebesparing van de  nationale beleidsmaatregelen van de lidstaten, en de verwachte bijdrage van deze maatregelen aan het efficiëntie doel van de EU in 2020.  Een aantal verbeterpunten is geïdentificeerd en specifieke opties werden ontwikkeld voor eventuele juridische herzieningen en/of wijzigingen van Artikel 7 en Bijlage V van de EED. De studie is uitgevoerd door een consortium van CE Delft, Ricardo en REKK, met Ricardo als projectleider en CE Delft als eindverantwoordelijk projectdirecteur.

Auteurs CE

Bettina Kampman
Cor Leguijt
Marit van Lieshout
Nanda Naber

Harwell, Didcot, december 2016

Study on evaluating the implementation of Article 7 of the Directive 2012/27/EU on energy efficiency

 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14