EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience and Policy Recommendations

De lokale en regionale overheden (LRO’s) hebben met veel onderwerpen van de interne energiemarkt van de Europese Unie: elektriciteitsmarkt ontwerp, energie-efficiëntie, energieprestatie van gebouwen en hernieuwbare energie. LRO’s zijn belangrijke actoren in het ontwerp en de uitvoering van gemeenschappelijk beleid en wetgeving van de EU: als vergunningverleners, eigenaren/exploitanten van gebouwen, energiebedrijven of energiecentrales, afnemers van diensten en energie, enzovoorts. LRO’s zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de economische structuren in hun steden en staan het dicht bij burgers, energieverbruikers, initiatiefnemers van lokale en regionale duurzame energieprojecten en hun behoeften en problemen. Daarom spelen LRO’s een belangrijke rol in het beïnvloeden van energiesystemen, maar het ontwerp van deze systemen en de interne energiemarkt is met name nationaal en supranationaal. Terwijl LRO’s lokaal veel kunnen doen, is er een behoefte aan steun op het nationale en Europese niveau.

De vraag in deze studie is wat, voor het lokale en regionale niveau, de uitdagingen en risico’s en kritiek is op het Europese energiemarktbeleid. En dan te laten zien hoe de uitdagingen te lijf zijn gegaan en wat dan de beleidsaanbevelingen voor het nationale en Europese energiebeleid zijn. De studie bevat drie delen:

Deel 1: Overzicht van de belangrijkste recente documenten en de beginselen van het EU energiemarktbeleid, met de meest relevante bepalingen van dit beleid voor de lokale en regionale overheden. Analyse van de voornaamste punten van kritiek op de EU-markt industriële, maatschappelijke en expertorganisaties op EU-niveau.

Deel 2: Lokale en regionale case studies met succes omgegaan met de huidige tekortkomingen van de energiemarkten (of er niet in geslaagd om dit te doen). Deel 3: De Markt van de regelgeving en economische problemen voor de lokale en regionale energie-efficiëntie-initiatieven en projecten. Het rapport eindigt met conclusies over de lokale en regionale ervaringen bij de uitvoering van het energiemarkt acquis en beleidsaanbevelingen van de EU met betrekking tot de overweging van de rol van de lokale en regionale overheden in toekomstige beleidsinitiatieven.

CE Delft voerde het onderzoek samen met Ecologic Institut en ICLEI Europa. CE Delft was vooral verantwoordelijk voor delen 1 en 2. Het Europese Comittee of the Regions (CoR) heeft tot doel lokale en regionale overheden inspraak te geven in de ontwikkeling van EU-wetgeving die de regio's en steden aangaat.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sebastiaan Hers

Brussel, januari 2017

EU Energy Market Policy

Contactpersoon: Maarten Afman

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14