Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland

Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie en nationale kosten van de maatregelen. De volgende maatregelen zijn in dit project doorberekend:

  1. Een nationale CO2-heffing of inputbelasting op kolen en gas in de elektriciteitssector
  2. Een nationale CO2-heffing in zowel de elektriciteitssector en de industrie zonder terugsluis van de belastingopbrengsten of een variant met terugsluis voor de industrie via verlaging energiebelasting of verhoging van de regeling indirecte emissiekosten EU ETS
  3. Verhoging derde schijf energiebelasting aardgas en elektriciteit
  4. Verschuiving in de eerste schijf van de energiebelasting: heffing op elektriciteit omlaag en gas omhoog
  5. Afschaffen bijzondere regelingen in de BPM voor bestelauto’s van ondernemers en taxi’s
  6. Afschaffen bijzondere regelingen in de MRB voor bestelauto’s van ondernemers
  7. Afschaffen accijnsvrijstelling binnenvaart
  8. Investeringssubsidies voor de verduurzaming van de binnenvaart of zeescheepvaart
  9. Invoeren van een nationale vliegbelasting

De maatregelen die we hebben doorberekend zijn voorgesteld door de opdrachtgever en betreffen niet noodzakelijkerwijs de meest kosteneffectieve maatregelen voor het voeren van klimaatbeleid.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sander de Bruyn
Jasper Faber
Sebastiaan Hers
Dagmar Nelissen
Ellen Schep
Robert Vergeer

Delft, april 2017

Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland

Contactpersoon: Sander de Bruyn

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28