Energieneutraal in 2050. Inzicht in de opgave

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarnaast zijn er doelstellingen geformuleerd om in 2030 onder andere 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In een energieneutrale gemeente wordt in de energievraag volledig voorzien door hernieuwbare bronnen. Het impliceert niet dat alle energie op het grondgebied van Delft opgewekt wordt. Elektriciteitsopwekking elders op basis van hernieuwbare grondstoffen (een windmolen op zee), bijvoorbeeld, past ook binnen deze definitie.

Om energieneutraliteit te kunnen bereiken zal enerzijds ingezet moeten worden op energiebesparing, en anderzijds op het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie. De gemeente Delft wil graag inzicht in de opgave van deze ambitie, ook ten opzichte van de emissiereductiedoelstellingen ten opzichte van 1990. Om de gemeente dit inzicht te geven hebben we in deze studie de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat is de opgave om tot energieneutraliteit in 2050 te komen?
  2. Hoe kunnen de CO2-reductiedoelstellingen ten opzichte van 1990 omgezet worden naar tussendoelen op de route naar energieneutraliteit in 2050?
  3. Wat is de impact van enkele mijlpalen en de maatregelen uit het nieuwe uitvoeringsprogramma?

Auteurs CE

Thijs Scholten
Lonneke Wielders

Delft, april 2017

Energieneutraal in 2050

Contact persoon: Lonneke Wielders

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28