CCU market options in the Rotterdam Harbour Industrial Complex

Op verzoek van Deltalinqs en Uniper heeft CE Delft een marktstudie uitgevoerd die een overzicht biedt van de huidige ontwikkelingen met CO2 als grondstof. De politieke achtergrond is enerzijds het Parijse Klimaatakkoord dat aangeeft dat we haast moeten maken met reductie van CO2. Anderzijds biedt de lage ETS-prijs geen basis voor grote investeringen in CO2-reductie. Zijn er dan wel kansen om routes van CO2 naar grondstof te ontwikkelen?

Het betekent in elk geval dat business cases voor nieuwe productietechnologieën met CO2 als grondstof niet afhankelijk moeten zijn van de ETS-prijs bij CO2-reductie. Met dat uitgangspunt heeft CE Delft met Deltalinqs en een aantal Rotterdamse bedrijven gekeken naar de huidige productieprocessen en de marktkansen voor de korte en langere termijn met CO2 als grondstof. In Rotterdam wordt jaarlijks 25 tot 30 miljoen ton CO2 uit productieprocessen geëmitteerd. Uit de marktstudie blijkt dat zeker 30% daarvan kan worden vermeden als de komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van pilots en demonstraties van processen met CO2 als grondstof. 

Auteurs CE

Sander de Bruyn
Harry Croezen
Diederik Jaspers

Delft, juni 2017

CCU market options in the Rotterdam Harbour Industrial Complex

Contact persoon: Diederik Jaspers  

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14